Lapsen oikeudet; vanhempaansa

Jokaisella lapsella on oikeus viettää aikaa vanhempiensa kanssa, kun se vain on mahdollista. Yhteinen vietetty aika on tärkeetä kiintymyssuhteen muodostumiselle.

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan, jota yhteiskunta tukee toimillaan. Tämä olisi hyvä pitää mielessä pohdittaessa ns varhaiskasvatuksen laajentamista ja perhevapaauudistusta pohdittaessa.

Huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista asia pitää tutkia ja tarvittaessa ryhtyä välittömästi tarvittaviin tukitoimiin.

Lapsuus ja nuoruus aika kuluu nopeasti.

Kun useammin kuulisi kommentin, että asioita mietitäisiin lapsen näkökulmasta. ”Koska olen ollut koko päivän töissä ja lapset päivähoidossa. Haluan viettää ajan kotona,lasteni kanssa yhdessä rentoutuen”.

Yhteiskunnan tulee suoda vanhemmille mahdollisuus viettää aikaa lastensa kanssa. Erilaisia lyhennettyjä työaikoja pinetenlasten vanhemmille. Tavoitteena on lisätä perheen yhteenkuuluvuutta ja tukea vanhempien yhteistä kasvatustavoitetta- perhettä.

Kun vanhemmat erotessa tajuaisivat ajatella asioita lapsen kannalta. Miltä itsestä tuntuisi asua vuoroviikoin toisen vanhemman luona tai olla koko ajan reissussa toisen luokse. Sellainen elämä lapselle mitä on itsekin valmis toteuttamaan.

Vanhemmat ovat lapselle kuitenkin yhtä rakkaita ja aina sitä osapuolta, joka ei ole läsnä kaivataan. Riitaisissakin eroissa toisen vanhemman moittimatta jättäminen on palvelus lapselle!!

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, hymy, puu, ulkoilma ja luonto

Ilmasto

Kuvan mahdollinen sisältö: lumi, puu ja ulkoilma

Ihmisten hyvinvointi ja ilmasto. Hiilinielut.
Metsät ovat tärkeitä hyvinvoinnillemme.
Metsät sitovat ilmasta hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. Kasvihuonekaasut sitovat auringon lämpöä itseensä, joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on siis kasvanut.
Metsät toimivat hiilinieluina, mikä tarkoittaa, että metsän sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään.
Kun puut kasvavat, ne varastoivat hiiltä runkoon, oksiin, juuriin ja lehtiin sekä karikkeeseen maaperässä. Suomen metsät ovat vähentäneet ilmakehässä olevaa hiilidioksidia jo vuosikymmeniä.
Hiilinielun koko vaihtelee vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukana. Puut ovat hiilinielu kasvukauden aikana.
Aktiivinen metsien hoito on tärkeää. Nuoret ja parempi kasvuiset metsät ovat tehokkaita hiilinieluja. Hakkuiden jälkeiseen metsän hoitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Puun käyttöä mm. rakentamisessa voidaan hyvin lisätä. Hiili on jalostettuna esim. rakennuksissa sidottuna vuosikymmenien ajan.
Hiilidioksidi on kaikelle elämälle tärkeä kaasu. Sen vapaana olevaa määrää tulee kuitenkin rajoittaa. 
Hoitaessamme metsiä ja ilmastoa meidän tulee kiinnittää huomiota ettemme hankaloita ihmisten arkea ja hyvinvointia kohtuttomasti. Kun parantetaan ilmasto-olosuhteita ja siten tulevaisuutta, niin ei pidä tehdä päätöksiä, jotka heikentävät ihmisten elämänlaatua NYT.
EU on määräyksensä asettanut, mutta selkeästi siellä on puutteita kriteeristössä, joilla Suomelle tavoitteet on asetettu.