Ilmasto

Kuvan mahdollinen sisältö: lumi, puu ja ulkoilma

Ihmisten hyvinvointi ja ilmasto. Hiilinielut.
Metsät ovat tärkeitä hyvinvoinnillemme.
Metsät sitovat ilmasta hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. Kasvihuonekaasut sitovat auringon lämpöä itseensä, joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on siis kasvanut.
Metsät toimivat hiilinieluina, mikä tarkoittaa, että metsän sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään.
Kun puut kasvavat, ne varastoivat hiiltä runkoon, oksiin, juuriin ja lehtiin sekä karikkeeseen maaperässä. Suomen metsät ovat vähentäneet ilmakehässä olevaa hiilidioksidia jo vuosikymmeniä.
Hiilinielun koko vaihtelee vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukana. Puut ovat hiilinielu kasvukauden aikana.
Aktiivinen metsien hoito on tärkeää. Nuoret ja parempi kasvuiset metsät ovat tehokkaita hiilinieluja. Hakkuiden jälkeiseen metsän hoitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Puun käyttöä mm. rakentamisessa voidaan hyvin lisätä. Hiili on jalostettuna esim. rakennuksissa sidottuna vuosikymmenien ajan.
Hiilidioksidi on kaikelle elämälle tärkeä kaasu. Sen vapaana olevaa määrää tulee kuitenkin rajoittaa. 
Hoitaessamme metsiä ja ilmastoa meidän tulee kiinnittää huomiota ettemme hankaloita ihmisten arkea ja hyvinvointia kohtuttomasti. Kun parantetaan ilmasto-olosuhteita ja siten tulevaisuutta, niin ei pidä tehdä päätöksiä, jotka heikentävät ihmisten elämänlaatua NYT.
EU on määräyksensä asettanut, mutta selkeästi siellä on puutteita kriteeristössä, joilla Suomelle tavoitteet on asetettu.