Perhevapaauudistus

Päävastuu lasten kasvatuksesta on perheellä. Perheitä on erilaisia, lapsia ja vanhempia samoin. Perhe tuntee lapsensa tarpeet yleensä parhaiten. Perheellä tulee olla vapaus valita lastenhoidossa myös perhevapaiden jakamisen kohdalla! Oikeuden kotihoidontukeen säilyttäisin ennallaan lapsen 3 ikävuoteen saakka.

Perhevapaiden uudistuksissa lähtisin enemmän miettimään pienten lasten vanhempien oikeutta lyhennettyyn työaikaan. Lasten ja vanhempien yhteisen ajan lisäämistä ilman, että se kohtuuttomasti kuormittaa perheen taloutta työajan lyhentyessä.